Florencia Plain Knob European Pewter 29mm

European Pewter Knob Florencia